Smoke ventilation

Om røgventilation

System-applikation

BEMÆRK VENLIGST: Grundet de meget detaljerede foreskrifter for røgventilation i Danmark, er det meget vigtigt, at man tager dialogen med FAKRO Danmark inden man går videre med bestilling af tilbud eller produkter til det enkelte projekt.

Ild og røg risikerer at udgøre en stor trussel mod liv og sundhed ed brand. Mere end 90% af alle dødsfald ved ildebrande skyldes røgforgiftning, og dermed ikke grundet høje temperaturer eller ilden. Røg er tilmed årsagen til store omkostninger efter en brand da den er med til at ødelægge ejendom og værdigenstande.

Ved at udstyre bygningen med røg- og varmesystemer kan med nedbringe risiko for liv og helbred samt de relaterede omkostninger i tilfælde af en brand. FAKRO FSU Røgventilationsvinduet udstyret med motor og en røgventilationsenhed i samarbejde med røgsensor og alarm er løsningen i de bygninger hvor man har et skråtag.

Systemet er ofte at finde i offentlige bygninger og i boligselskaber, hvor det er monteret i trappeopgange og lignende steder.

System applicationDiagram af røg- og varmeudluftning i en bygning med et FAKRO FSU Røgventilationsvindue.

System applicationSamme bygning - som til venstre - UDEN et ventilationssystem via et ovenlysvindue.

 

Systemet gør det muligt at aktivere vinduet automatisk (ved brand) eller manuelt (ved almindelig udluftning) så man kan få luftet ud for overophedning, røg og farlige gasarter under en brand. Den altafgørende er, at udluftningen sikrer, at man kan bevæge sig igennem den brændende bygning med mindre risiko for at blive udsat for livsfarlige gasarter m.v.

FAKRO Danmark har et tæt samarbejde med danske LUMEX A/S, som leverer de påkrævede kontrolenheder m.v. til samtlige projekter med røgventilationsprodukter. Kontakt venligst FAKRO for nærmere.

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

 

Diagram over systemet - det danske system afviger på flere punkter for nedenstående, vises som eksempel!

 

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

 

 

Enheder i systemet

Symbol

Navn på enhed

 
1.RZN 4402K

Kontrolenhed med elektrisk back up
til nødsituation (1 vindue)

 
1.RZN 4404K

Kontrolenhed med elektrisk back up
til nødsituation (2 vinduer)

 

1. RZN 4408K

Kontrolenhed med elektrisk back up
til nødsituation (4 vinduer)

 

2. FAKRO FSU P1

Røgventilationsvindue  

3. RT 45

Alarmknapper  
4. LT 84U Ventilationsknap  
5.OSD 23 Røgsensor
 
 
6. ZRD

Regnsensor

 

Montage

FAKRO Danmark har et tæt samarbejde med danske LUMEX A/S, som leverer de påkrævede kontrolenheder m.v. til samtlige projekter med røgventilationsprodukter. Kontakt venligst FAKRO for nærmere.